Verhalen

Singel 21

Auteur: Gidi
Gebouwen

Singel 21 is een kleine boerderij en is illustratief voor het agrarisch karakter dat de Singel aanvankelijk had.