Verhalen

Singel 44-46

Gebouwen

In het pand met adres Singel 44-46 is de voormalige functie als koemelkerij nog herkenbaar. In de grote schuur achter de woning stonden enkele koeien en was ruimte voor opslag.  

Meer weten

Singel 21

Gebouwen

Singel 21 is een kleine boerderij en is illustratief voor het agrarisch karakter dat de Singel aanvankelijk had.  

Meer weten

Singel 19

Gebouwen Geschiedenis

Singel 19 werd in de Tweede Wereldoorlog bewoond door een arbeider die in dienst was bij een boer die lid was van de NSB. Gelet op de sociale verhoudingen betekende dit dat de arbeider ook lid moest worden van de NSB. Dit pand is met steun van de nationaalsocialistische organisatie Winterhulp Nederland tijdens de oorlog …

Meer weten

Singel 13

Gebouwen

Singel 13 is het derde en laatste postkantoor van het dorp en is ontworpen door Gunnar Daan in een moderne bouwstijl. Nadat dit postkantoor werd gesloten, is het omgevormd tot woonhuis.  

Meer weten

Singel 10

Gebouwen

In Ulrum waren in iedere buurt meerdere winkels. In dit pand met het adres Singel 10 was een klein kruidenierswinkeltje gevestigd waar je onder andere snoepjes kon kopen.  

Meer weten

Trekweg 21

Gebouwen

In de woning met het adres Trekweg 21 woonde de opzichter van de strokartonfabriek “Ceres”. De fabriek stond hier direct achter deze woning.  

Meer weten

Trekweg 36

Gebouwen

Trekweg 36 hoorde ook bij de strokartonfabriek “Ceres”. Hier heeft onder anderen de smid gewoond. Veel Ulrumers vinden dit een mooi pand.  

Meer weten

Trekweg 20

Gebouwen Personen

Voor veel Ulrumers is “Woateroaltje”, die met haar vader die timmerman was in het pand Trekweg 20 woonde, een begrip. Aaltje runde in dit pand een huiscafé. Aangezien zijn nogal eens water bij de jenever deed, kreeg zij de bijnaam “Woateroaltje”. Ook leuk: in de wintermaanden was het huiscafé de uitvalsbasis voor de schaatsliefhebbers in …

Meer weten

Olle Pekel

Gebouwen

Deze woningen Trekweg 29-34 zijn gebouwd voor de arbeiders van de strokartonfabriek “Ceres”. Deze woningen ware speciaal bestemd voor arbeiders uit de Pekela’s en staan in het dorp daarom bekend als “Pekelder hoez’n” of “Olle Pekel”. Deze arbeiders brachten kennis mee uit de Veenkolonie waar veel strokarton werd gefabriceerd.  

Meer weten

Elensterweg 4 en 9

Gebouwen

Elensterweg 4 vormt samen met de tegenover gelegen en spiegelbeeldig gebouwde villa op nummer 9 één samenhangend geheel. Ulrumers vertellen ons dat deze villa’s zijn gebouwd met bakstenen van de op afbraak verkochte strokartonfabriek. Om de hergebruikte stenen aan het zicht te onttrekken zijn de villa’s “besmeten”.  

Meer weten