Verhalen

Kop Noorderstraat-Louten: Verhaal van de dorpshaven

Auteur: Gidi
Gebouwen Geschiedenis

Dit buurtje is levendig en gevarieerd met een mix van wonen, werken en grote en kleine panden aan een groenstrook waar vroeger de havenkom was”

 

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Café Neptunus: 53.359796, 6.330285
De Haven: 53.359497, 6.329852
Hoek Noorderstraat-Louten: 53.359576, 6.330155
Louten 7: 53.359319, 6.329238

De kop van de Noorderstraat-Louten heeft een bedrijvig karakter. Aan een groenstrook, de voormalige havenkom, staan enkele kleine woningen afgewisseld met grote loodsen. De panden staan in één lijn dicht op de openbare ruimte. De bouwhoogte varieert van 1 tot 2 verdiepingen met een kap.

Alle panden op Louten houden direct of indirect verband met de oude haven. Café “Neptunus”, een pakhuisje voor de opslag van goederen en de woningen van een koopman en een beurtschipper refereren allemaal aan de oude haven waar het drukte van belang was.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw is de havenkom gedempt en groen ingericht. De haven had haar transportfunctie verloren en het water in de havenkom was sterk vervuild geraakt. In de vorm van de loods van de firma Bakker krijgt de bedrijvigheid die de haven kenmerkte een hedendaags vervolg.