Verhalen

Elensterweg 4 en 9

Auteur: Gidi
Gebouwen

Elensterweg 4 vormt samen met de tegenover gelegen en spiegelbeeldig gebouwde villa op nummer 9 één samenhangend geheel. Ulrumers vertellen ons dat deze villa’s zijn gebouwd met bakstenen van de op afbraak verkochte strokartonfabriek. Om de hergebruikte stenen aan het zicht te onttrekken zijn de villa’s “besmeten”.