Verhalen

De Haven

Auteur: Gidi
Gebouwen Geschiedenis

Deze groenstrook markeert de ligging van de haven. De panden rondom refereren allemaal aan het havenverleden: de woning “Lotven” op de hoek met de Elensterweg links op de foto was een koopmanswoning en direct daarnaast staat een schipperswoning. Rechts op de foto staan café “Neptunus” en de loods van de firma Bakker.

Ulrumers vertellen over renteniersvilla “Noord-Indië” naast “Neptunus”. Maarten Douwes Teenstra woonde hier en op de gracht rondom het erf werd door dorpsbewoners geschaatst. De villa en de gracht zijn verdwenen maar de treurwilg herinnert nog aan het erf.