Verhalen

Consistorie Irene

Auteur: Gidi
Gebouwen

Bij de benoeming van predikanten hadden veelal vrijzinnige borgheren (en later vooraanstaande boeren) een belangrijke stem. Voor het geval de vrijzinnigen in de kerk de overhand zouden krijgen, is op initiatief van de orthodoxe kerkenraad consistorie “Irene” gebouwd. Voor zover bekend is hier niet gekerkt maar is dit pand gebruikt voor bijeenkomsten van de kerkenraad en als oefenruimte voor de christelijke muziekvereniging. Er bestaan plannen om in “Irene” een (kerk)historisch museum te maken.